Obchodní podmínky cestovní agentury First Class Agency s.r.o.

<span>Lyžování – Odpočívejte aktivně!</span><p>Zažeňte únavu aktivním odpočinkem.</p><p>Relaxujte na čerstvém horském vzduchu.</p><p>Dopřejte si prvotřídní lyžařskou dovolenou!</p>
Lyžování – Odpočívejte aktivně!

Zažeňte únavu aktivním odpočinkem.

Relaxujte na čerstvém horském vzduchu.

Dopřejte si prvotřídní lyžařskou dovolenou!

<span>Léto 2018 – Nečekejte!</span><p>Vysněné destinace za bezkonkurenční ceny.</p><p>Těšte se na příští léto už dnes.</p><p>Využijte široké nabídky FIRST MINUTE!</p>
Léto 2018 – Nečekejte!

Vysněné destinace za bezkonkurenční ceny.

Těšte se na příští léto už dnes.

Využijte široké nabídky FIRST MINUTE!

<span>Exotika – Splňte si svůj sen!</span><p>Utečte z každodenní reality.</p><p>Poznejte nejkrásnější kouty světa.</p><p>Zažijte nepopsatelné!</p>
Exotika – Splňte si svůj sen!

Utečte z každodenní reality.

Poznejte nejkrásnější kouty světa.

Zažijte nepopsatelné!

<span>Sport – Zažijte LIVE!</span><p>Váš oblíbený team, nejlepší hráči světa.</p><p>Řev motorů na okruhu i na obloze.</p><p>To vše z blízka, na vlastní oči!</p>
Sport – Zažijte LIVE!

Váš oblíbený team, nejlepší hráči světa.

Řev motorů na okruhu i na obloze.

To vše z blízka, na vlastní oči!

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

cestovní agentury First Class Agency s.r.o.

 

1. Úvod

First Class Agency s.r.o.
IČ: 053 353 53 / DIČ: CZ 053 353 53
Pod kopcem 977/1, 641 00 Brno
(dále jen CA First Class Agency)

 

je oprávněna jako autorizovaný, smluvní partner cestovních kanceláří nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování, letenky a pronájem vozů (dále jen služby) tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří (dále jen CK) a aerolinií (dále jen pořadatelé služeb) dle níže uvedených podmínek.

 

First Class Agency spolupracuje výhradně s CK, které jsou pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

 

First Class Agency  je oprávněna zprostředkovávat výše uvedené služby jak svým zákazníkům, tak zákazníkům svých dalších smluvních partnerů.

 

First Class Agency zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkách www.fca-brno.cz. Jednotlivé nabídky jsou průběžně aktualizovány dle údajů a podkladů od CK a jsou platné v době aktualizace CK.

 

First Class Agency si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů, které byly nesprávně poskytnuty pořádající CK. Prodávající CK poskytuje First Class Agency zájezdy za stejnou cenu jako svému zákazníkovi. Proto je vždy, jak pro prodávajícího, tak i kupujícího závazná cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

 

2. Povinnosti zákazníka

2. 1 Cestovní doklady a víza

Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím

k požadavku cílové, případně tranzitní, země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce. Dále je zákazník povinen ověřit si, zda je pro vstup do cílové nebo tranzitní destinace nutné vízum, a případně zjistit podmínky (např. povinné očkování) a podklady, které jsou nutné pro jeho vyřízení.

 

Případné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s neplatností jeho cestovních dokladů, respektive platností kratší než požaduje cílová nebo tranzitní země, nezajištěním víza či podmínek pro jeho vyřízení, jdou výlučně k tíži zákazníka. First Class Agency za tyto případy nenese odpovědnost a není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby.

Všechny doklady, které jsou potřebné k vycestování, respektive vouchery, letenky apod. obdrží klient od First Class Agency nebo příslušné CK, která cestu organizuje, zpravidla týden před nástupem na zájezd. Cestovní pokyny typu last minute jsou zákazníkům poskytnuty v nejbližším možném termínu po podpisu smlouvy a úhradě zájezdu. V případech, kdy se nejedná o elektronické doklady, jsou tyto klientovi odevzdány až na letišti nebo v případě autobusové přepravy na nástupním místě, výjimečně dle vzájemné dohody s klientem i na jiném místě.   

 

2.2 Nástup cesty

Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů cestovní agentury a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů a plné srozumění s těmito pokyny.

 

Firsst Class Agency nezajišťuje dopravu na letiště odletu, zákazník by měl tedy zvolit vhodný způsob dopravy na letiště, tak aby se dostavil vždy včas a řádně.

 

Na letišti je zákazník povinen se řídit pokyny letecké společnosti a pokyny personálu letiště. V případě nepředpokládaného zpoždění letu je zákazník povinen se odbavit dle původního plánu a časů uvedených na letenkách a v instrukcích.

 

V destinaci je zákazník povinen se řídit pokyny zástupce pořadatele služeb a pokyny hotelového personálu.

 

2.3 Nadměrná zavazadla a přeprava zvířat

V případě plánované přepravy nadměrných, sportovních a zvláštních zavazadel (jako jsou např. kolo, potápěčské, golfové nebo surfové vybavení, dětský kočárek aj.) nebo přepravy zvířat je zákazník povinen o tomto záměru informovat First Class Agency, a to ještě před úhradou služeb.

 

First Class Agency si vyhrazuje právo nezajistit tuto přepravu, pokud jí to nebude umožněno pořadatelem služeb.

 

V případě že zákazník cestuje s nadměrným zavazadlem nebo sportovním vybavením, může být po něm požadována úhrada za leteckou a autobusovou přepravu tohoto zavazadla a to dle platného ceníku pořadatele služeb.

 

3. Uzavření Smlouvy o zájezdu

Uzavření Smlouvy o zájezdu mezi First Class Agency, resp. CK a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

  • objednávka služeb a potvrzení údajů zákazníkem
  • úhrada služeb zákazníkem
  • závazná rezervace služeb u First Class Agency
  • potvrzení smlouvy o zájezdu doručené zákazníkovi

 

 3.1 Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

  • prostřednictvím internetových stránek
  • osobně v místě sídla společnosti nebo dle dohody u klienta
  • telefonicky nebo emailem

 

First Class Agency si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, nepřesné, případně neúplné údaje od zákazníka. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb, respek. CK.

 

Při zadávání věku účastníka je třeba, aby zákazník uvedl údaj odpovídající skutečnosti v den návratu z dovolené.

 

3.2 Potvrzení objednávky služeb

Zákazník před odesláním objednávky First Class Agency potvrdí souhlas s údaji uvedenými

v objednávce včetně uvedených informací od pořadatele. Dále pak potvrdí svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami First Class Agency, všeobecnými obchodními podmínkami pořadatelů služeb a souhlas se zněním poskytovaných služeb dle katalogu pořadatele služeb. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách First Class Agency.

 

Zákazník na základě objednávky obdrží cestovní přihlášku, pokyny k úhradě s cenovou kalkulací a všeobecné obchodní podmínky.

 

3.3 Platba

Ceny uvedené v nabídce First Class Agency jsou konečné a stanovené pořadatelem služby. First Class Agency vyzve zákazníka po odeslání objednávky k úhradě ceny nabízených služeb. Veškeré poplatky za změny nebo za další služby jsou vyžadovány od zákazníka ze strany First Class Agency ihned.

 

Ve většině případů platí, že úhrada zájezdu, objednaného více než 1 měsíc před nástupem na daný zájezd, probíhá formou zálohy ve výši 50% z ceny zájezdu a následný doplatek, do plné ceny, zaplatí zákazník nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdu objednaného méně než 1 měsíc před nástupem na daný zájezd a také u zájezdu typu last minute platí zákazník vždy celkovou cenu zájezdu jednorázově v den podpisu cestovní smlouvy.

 

Platební podmínky zájezdu se řídí platebními podmínkami pořádající CK. O termínech, způsobu a výši plateb za objednaný zájezd je zákazník vždy informován před podpisem cestovní smlouvy pracovníkem First Class Agency.

 

Platby, za objednaný zájezd, lze provést bankovním převodem na účet, složenkou, složením hotovosti v bance na číslo účtu First Class Agency nebo pořádající CK, nebo na pobočce First Class Agency. U zájezdu s počátkem cesty za méně než 10 dní je nutné uhradit platbu pouze přímým vkladem hotovosti na účet nebo v hotovosti na pobočce First Class Agency.

 

Úhradou ceny na účet First Class Agency na základě vyúčtování ve Smlouvě o zájezdu zákazník současně zmocňuje First Class Agency k převedení uhrazené částky na účet pořadatele služeb.

 

First Class Agency nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku za objednaný zájezd ze strany zákazníka, ani za případné storno ze strany pořádající CK ze stejného důvodu. Pokud dojde ke zrušení zájezdu ze strany pořádající CK, veškeré finanční vyrovnání, proběhne mezi pořádající CK a zákazníkem a na bankovní účet určený zákazníkem, popř. jiným domluveným způsobem mezi pořádající CK a zákazníkem.

 

First Class Agency nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě zákazníkovi vzniknou.

 

Při zprostředkování jakýchkoli jiných služeb cestovního ruchu, které nejsou v nabídce First Class Agency nebo ji neposkytují smluvní partneři First Class Agency, si First Class Agency účtuje provizi za zprostředkování služby.

.

3.4 Závazné zaknihování

Závazné zaknihování u pořadatele služeb bude provedeno až po připsání platby na účet First Class Agency, popř. na účet pořadatele.

 

V případě, že pořadatel služby nepotvrdí možnost závazného zaknihování v rezervačním sytému z důvodu aktuálních změn (změna v popisu služeb, změna ceny nebo vyprodání služeb), není Smlouva o zájezdu uzavřena, a zákazník má nárok na neprodlené vrácení všech již provedených plateb. Zákazník ale nemá nárok na náhradu škody a vzniklých nákladů spojených s provedenou platbou. Pořadatel služby a First Class Agency si vyhrazuje právo na změnu potvrzení o zaknihování.

 

Po připsání platby na účet First Class Agency popř. na účet pořadatele provede First Class Agency zaknihování a vystaví zákazníkovi potvrzení o zájezdu.

Potvrzení o zájezdu obsahuje označení smluvních stran, vymezení zájezdu uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit a výši odstupného.

 

Do doby uhrazení celkové ceny služby není pořadatel služby povinen vystavit cestovní doklady nebo provádět jiné úkony.

 

Pořadatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu i po uhrazení částky od klienta nebo po potvrzení o zaknihování služeb.

 

4. Doručení dokladů

First Class Agency přeposílá ihned po doručení od pořadatele služeb cestovní doklady zákazníkovi, přičemž převzetím cestovních dokladů zákazník potvrzuje, že je zkontroloval a že s těmito údaji souhlasí.

 

Pokud First Class Agency neobdrží cestovní doklady od pořadatele služeb poštou, zajistí uložení cestovních dokladů k vyzvednutí zákazníkem přímo na letišti nebo přepošle cestovní doklady v elektronické podobě. V případě všech elektronických dokumentů je zákazník povinen si elektronické dokumenty řádně stáhnout a vytisknout.

 

First Class Agency není zodpovědná za poštovní ztráty cestovních dokladů a za změny podmínek pro vyzvednutí cestovních dokladů na letišti.

 

5. Podmínky pro storno a reklamace

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd bez stornopoplatků až do okamžiku úhrady zálohy, resp. do doby závazného zaknihování v rezervačním systému pořadatele služeb.

 

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. Zrušení objednávky musí být zákazníkem doručeno e-mailem nebo poštou do pořádající CK popř. First Class Agency, která neprodleně předává zrušení objednávky pořádající CK.

 

Reklamace zájezdů od zákazníků se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny občanským zákoníkem, zejména pak § 2537 až 2540 a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zákazník musí uplatnit písemně nebo ústně do protokolu své právo u  pořadatele nebo u First Class Agency bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, nebo vp řípadě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen. Doporučujeme její uplatnění již v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje pořadateli zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost I objektivnost posouzení a řádné vyřízenení reklamace velmi obtížné a ne vždy možné. Jde-li o vady, které lze v souladu s § 2538 občanského zákoníku odstranit, je zákazník povinen reklamovat vadu neprodleně, jinak nese následky za znemožnění přijetí opatření ze strany pořadatele. Pořadatel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace pořadatelem je 30 dnů, pokud se nedohodne se zákazníkem na lhůtě delší.

 

 

6. Ochrana dat a soukromí

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u First Class Agency podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).

 

Osobní údaje je možné zpracovat po dobu neurčitou a mohou být použity pro nepravidelnou informaci zákazníka o nabízených službách. Poskytnuté osobní údaje budou pouze zpřístupněny příslušnému pořadateli služby a nebo osobám oprávněným nabízet služby.

 

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi zákazníkem a First Class Agency má zákazník právo využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR“). Řízení je oprávněn zahájit zákazník podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, kterým je v případě smluv o zájezdu Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval First Class Agency za účelem řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových stránkách ČOI – www.coi.cz. Řízení není zpoplatněno, náklady spojené s ADR si strany nesou samy.

 

8. Závěrečná ustanovení

Zákazník na webových stránkách First Class Agency potvrdí při odeslání objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami First Class Agency a uvedeným postupem. Potvrzuje také, že je přijímá za sebe a svým jménem za všechny osoby uvedené v objednávce, které ho zmocnily.

 

Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a First Class Agency se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých zúčastněných pořadatelů služeb a dopravců.

 


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2016.

 

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ DESTINACE

BUĎTE PRVNÍ!

Naše TOP nabídky pravidelně na Váš email.